Nikonov dan fotografije, 3. december 2010 - ecetera