Arne Hodalič - Predstavitev fotografskega priročnika, Ljubljana, 7. januar 2015 - ecetera