1. Slovenski naložbeni srebrnik - novinarska konferenca, 23. junij 2009 - ecetera