Strokovna konferenca za finančne inštitucije "Sprememba bančne paradigme", junij 2009 - ecetera