Otvoritev šole in občinski praznik 28.5.2011 - ecetera